Τηλέφωνο: 210 8982357
email info@drstavropoulos.gr

Category

Αγχώδεις Διαταραχές

Αγχώδεις Διαταραχές

Περιλαμβάνουν παθολογικές δ/χές άγχους, δηλαδή καταστάσεις κατά τις οποίες το άγχος..